cyclesport@gmail.ir   071-91010090

رویه بازگردانی کالا

رویه بازگردانی کالا چگونه است؟
برای بازگردانی کالا در صورت محرز شدن مشکلات زیر وتایید توسط کارشناسان ما شما میتوانید پس از هماهنگی با فروشگاه کالا را به آدرس پستی فروشگاه ازطریق پست به صورت پس کرایه که هزینه ارسال به عهده فروشگاه باشد، ارسال کنید
1-خرابی محصول
2-عدم مطابقت محصول سفارش داده شده با محصول درخواستی
3-وجود هرگونه عیب و ایراد ظاهری
*درضمن فروشگاه سایکل اسپورت تا 24 ساعت بعد از دریافت کالا از طریق بخش پشتیبانی و پست به شکایات شما رسیدگی میکند.
در غیر این صورت شکایت شما مورد قبول نمی باشد.