cyclesport@gmail.ir   071-91010090

راهنمای انتخاب سایز لباس های زنانه دوچرخه LIV

برای اندازه گیری،بهتر است از متر های مربوط به خیاطی استفاده کنید
همچنین بهتر است برای اطمینان دو بار سایز را اندازه بگیرید و بر  روی کاغذی یادداشت کنید
در لباس های زنانه مخصوصا شلوار و شلوارک ها اندازه دقیق سایز باسن و به ویژه سایز دور کمر بسیار مهم می باشد.
در صورتی که سایز را دقیق اندازه بیگیرید احتمال اشتباه در انتخاب سایز تقریبا صفر درصد است پس خیالتان راحت باشد.